UC Blog: Koulujen Tulevaisuuspäivästä eväitä tulevaisuuslukutaidon kehittämiseen

Kirjoittanut Otto Tähkäpää & Laura Pouru Ensimmäistä kansallista koulujen Tulevaisuuspäiväävietetään 18. huhtikuuta 2018 Suomen kouluissa alakouluista lukioihin. Päivän tarkoituksena on tuoda tulevaisuudentutkimukseen pohjautuvia tulevaisuusopettamisen menetelmiä opettajille helposti kokeiltavaksi. Tulevaisuuspäivän tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuuslukutaitoa sekä luottamusta omaan pärjäämiseen tulevaisuudessa. Tulevaisuuslukutaito tarkoittaa tulevaisuuden tietoista hyödyntämistä nykyhetkessä eli henkilökohtaista ennakointitaitoa. Taitoa tarvitaan paitsi tulevaisuuden työelämässä suunnistamiseen myös oman …
Read more

Tulevaisuusoppimisen teemapäivää vietetään Suomen kouluissa 18.4.2018

Press release Tulevaisuuspäivää vietetään ensimmäistä kertaa Suomen kouluissa 18.4.2018. Päivän aikana lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan menetelmiä ja taitoja, joilla he voivat osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Tulevaisuuspäivää järjestävät Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Tulevaisuuskoulu ry, ja sen toteuttamisessa ovat tukena Sitra, Opetushallitus, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja Ohjausosuuskunta Ote. Tulevaisuuspäivän taustalla on ajatus siitä, …
Read more

Futures in Education Discussed at Anticipation 2017 Conference

Written by Laura Pouru Futures researchers and professionals from around the world gathered to University of London for Anticipation 2017 conference on November 8-10th, 2017. The conference was organized as a radical interdisciplinary forum for exploring how ideas of the future inform our action in the present. One of the most discussed themes at the …
Read more

UC Blog: Miksi tulevaisuuksia kannattaa tutkia koulussa?

Kirjoittanut Laura Pouru Koulun tehtävä on antaa lapsille ja nuorille välineet tulevaisuuteen. Tulevaisuudesta on implisiittistä puhetta koulujen opetussuunnitelmissa ja kehittämisstrategioissa, mutta eksplisiittiset viittaukset sen opettamisesta puuttuvat lähes kokonaan. [1] On yleistä että kouluopetuksessa, esimerkiksi globaalikasvatuksen yhteydessä, tunnistetaan tulevaisuuteen vaikuttavia muutosvoimia, uhkia ja mahdollisuuksia, mutta tulevaisuudentutkimukseen pohjautuva syvällisempi tulevaisuuteen tunkeutuminen puuttuu opetuksesta yleensä kokonaan. [2]

UNESCO Futures Literacy Lab explored at FFRC & FFA Summer School in Turku

Written by Laura Pouru About 50 graduate and post-graduate students gathered to Finland Futures Academy’s and Finland Futures Research Centre’s annual Summer School held on June 14–15th in Turku after the FFRC’s 25-anniversary conference Futures of a Complex World. This year’s summer school was organized in the form of Futures Literacy Laboratory (FLL) in co-operation with …
Read more